Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
545 postów 2715 komentarzy

Asymetryczna symetria w Przyrodzie

waldemar.m - Fizyka dla tych, którzy chcą zrozumieć! Polityka dla tych, którzy zrozumieli!

Tło historyczne – serial cz. 4

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Opracowano korzystając z materiałów publikowanych w Wikipedii

W filozofii nauki i krytycznej historii nauki gwałtowne przejście od jednego do drugiego sposobu widzenia świata o odmiennych założeniach i kanonach naukowości, powodujące przewartościowanie panującego w nauce paradygmatu nosi nazwę rewolucja naukowa.

 

Do tego typu rewolucji w naukach przyrodniczych zalicza się:

 

- Tzw "przewrót kopernikański" – odejście od kanonów astronomii Ptolomeusza w XVI wieku.

 

- Przewartościowanie kanonów mechaniki stworzonych przez Arystotelesa, w XVI-XVII w. przez Galileusza, Izaaka Newtona i innych.

 

- Stworzenie podstaw współczesnej chemii w XVII w. – obalenie teorii flogistonu, koncepcja pierwiastka chemicznego, stworzenie podstaw termodynamiki.

 

- Przyjęcie w drugiej połowie XIX wieku teorii atomowej materii i odkrycie elektromagnetycznej natury światła.

 

- Odrzucenie w połowie XIX w. teorii vis vitalis i początek współczesnej chemii organicznej.

 

- Przemiany w fizyce, które miały miejsce na przełomie XIX i XX w. – Teoria względności Alberta Einsteina, odkrycie struktury atomu i mechaniki kwantowej.

 

- Przyjęcie teorii doboru naturalnego Darwina w XIX w. w naukach biologicznych i odrzucenie kreacjonizmu.

 

- Stworzenie podstaw współczesnej biologii molekularnej – odkrycie struktury białka i DNA.

 

Duma rozpiera, gdyż zaczęło się wszystko od Kopernika (1473-1543) i jego heliocentrycznej koncepcji Wszechświata.

 

Tak się szczęśliwie złożyło, że dzieło Kopernika kontynuował gorący zwolennik jego heliocentrycznej teorii Kepler (1571-1630), który najbardziej znany jest z nazwanych jego imieniem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac.

 

Pierwsza ważna praca astronomiczna Keplera, Mysterium Cosmographicum, była publiczną obroną systemu kopernikańskiego. Ukazała się drukiem w 1597 r. i była Keplerem wysłana do wszystkich znanych astronomów tamtego czasu.

 

Właściwie równolegle z Keplerem żył i tworzył Galileusz(1564-1642) – włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw nowożytnej fizyki On też był zwolennikiem heliocentrycznej teorii Kopernika.

 

 

W roku 1600 wykonał spektakularny eksperyment dowodzący, że czas trwania spadku swobodnego nie zależy od masy ciała. Galileusz dokonał tego puszczając różne przedmioty z Krzywej Wieży w Pizie. W istocie uczony wykazał tym doświadczeniem niezależność przyśpieszenia ziemskiego od masy.

 

Widać, że na moment przeprowadzenia tego eksperymentu Galileusz już znał pracę Keplera "Mysterium".

 

Bardzo zbieżne są te dwie biografie. Obydwoje byli matematykami, astrologami, astronomami i filozofami. Nie dziwi więc fakt, że Galileusz zainteresował się siłami przyciągania między obiektami we wszechświecie.

 

Rok po śmierci Galileusza, przyszedł na świat kolejny tytan nauki – Izaak Newton (1643-1727) – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk.

 

W swoim słynnym dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687 r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ruchem ciał niebieskich.

 

Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je udowadniając, że orbity (w większości komety) są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek.

 

Przypomnijmy wersję oryginalną tych praw:

 

Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.

Każde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu prostoliniowego jednostajnego, jeżeli siły przyłożone nie zmuszą ciała do zmiany tego stanu.

 

Lex II. Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

Zmiana ruchu jest proporcjonalna do przyłożonej siły poruszającej i odbywa się w kierunku prostej, wzdłuż której siła jest przyłożona.’’

 

Lex III. Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem; sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.

Względem każdego działania istnieje przeciwdziałanie zwrócone przeciwnie i równe, to jest wzajemne działania dwóch ciał są zawsze równe i zwrócone przeciwnie.

 

Nigdy nie widziałem oryginałów prac Galileusza i Newtona, ale jestem skłonny przewidywać, że żaden z nich nie był autorem tej zależności:

 

a = F/m

 

Skąd takie przypuszczenie?

 

Przecież nawet wielki Newton nie posługiwał się terminem masa gdy formułował swoje prawa.

 

Wykażę jednak pewną elastyczność. Założę, że Galileusz, a już tym bardziej Newton posługiwali się terminem "masa".

 

I żadnym innym terminem współczesnej fizyki!

 

Nie znali budowy atomu. Nie znali elektronów. Daleko im było do neutronów, protonów i wyimaginowanych jąder.

 

Dopiero 58 lat po śmierci Newtona, Charles Coulomb opublikował swoją pracę w której opisał siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych.

 

Od tamtego czasu minęło już kilkaset lat. W nauce dokonało się kilka rewolucji naukowych, a na poletku grawitacji nic się nie zmienia za te lata.

 

Dogmatyczny styl uprawiania nauki powoduje, że następcy idą na łatwiznę i zamiast korygować dokonania swoich poprzedników, z punktu widzenia aktualnych osiągnięć (co powinno być stałym obowiązkiem naukowców), naginają kark współczesnej wiedzy pod dokonania poprzedników.

 

Tych, którzy wychylają się poza wyznaczone ramy wyśmieje się, albo nałoży się na nich anatemę milczenia (naukowcy są na tyle bezczelni, że wogóle nie kryją się ze swoją strategią).

 

Rodzi się fundamentalne pytanie:

 

Jeżeli masa jest cechą materii, a materia składa się z cząstek elementarnych, które przenoszą ładunki, jakie są odpowiedzialne za wytworzone dookoła materii pole elektrostatyczne, to w jaki sposób współcześni fizycy odróżniają pole elektrostatyczne od pola grawitacyjnego?

 

I dlaczego nie przychodzi im do głowy postawienie między tymi dwoma polami znaku równości?

KOMENTARZE

 • waldemar.m
  to w jaki sposób współcześni fizycy odróżniają pole elektrostatyczne od pola grawitacyjnego?  I dlaczego nie przychodzi im do głowy postawienie między tymi dwoma polami znaku równości?

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Bo mają dużo oleju w głowie i potrafią to odróżnić. Nie jest to trudne
 • @jekab
  "Nie jest to trudne"

  Niech się Pan nie wsytdzi. Proszę podzielić się swoją łatwą wiedzą ze mną i czytelnikami.

  P.S.: Ile Pan ma oleju w głowie? Pół litra?
 • @jekab
  Szanowny Panie Oleisty!

  A może Pan dokazać, dlaczego równanie a = F/m jest fałszywe w odniesieniu do grawitacji rozumianej tak, jak rozumiał to Newton?
 • czekam na rozwój wypadków :)
  Proszę profesora i innych mądrych aby precyzyjnie, krótko i logicznie obalali niedorzeczności które zauważają.
  Wyzywanie od głupków i argumenty przez ilość oleju w głowie są żenujące i można zaliczyć punkt dla oponenta.
 • @polipid
  "Proszę profesora i innych mądrych aby precyzyjnie, krótko i logicznie obalali niedorzeczności które zauważają."

  Absolutnie logicznie! To jest wprost śmieszne, jeśli profesor fizyki, który chce uchodzić za wybitnego uczonego nie może się zdobyć na żaden merytoryczny komentarz.
 • @polipid
  "Proszę profesora i innych mądrych aby precyzyjnie, krótko i logicznie obalali niedorzeczności które zauważają."

  A Pan zauważył jakąś niedorzeczność?
 • @polipid
  By nie zamulać umysłów zwykłych, wierzących słowu pisanemu, Czytelników.
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Taki jest internet. Jedyna obrona to rozsądek
 • @Mirosław Dakowski
  Czy to nie Pański przodek podpalał stos Giordano Bruno?
 • @waldemar.m
  "Jedyna obrona to rozsądek"

  jak się nie ma argumentów, to się rozsądkiem wstyd przesłania.
 • @waldemar.m
  Rozsądek -to taka cecha która pozwala zweryfikować wiedzę polemisty .A "zdrowy rozsądek" polega na tym że nie podejmuje się polemiki z kimś komu brak elementarnej wiedzy i zdolności logicznego myślenia.
  Wiedzę można nabyć ale zdolność logicznego myslenia to cecha wrodzona.
 • @jekab
  "polega na tym że nie podejmuje się polemiki z kimś komu brak elementarnej wiedzy"

  Skomentuję po męsku:

  Pierdolenie kotka za pomocą młotką.

  Nie ma Pan nic do powiedzenia w temacie, to po co zabiera Pan głos.

  Uprzedzam, że był to Pana ostatni niemerytoryczny komentarz. Inne będę usuwał.
 • @jekab
  "Rozsądek -to taka cecha która pozwala zweryfikować wiedzę polemisty .A "zdrowy rozsądek" polega na tym że nie podejmuje się polemiki z kimś komu brak elementarnej wiedzy i zdolności logicznego myślenia."

  Przyjmuję Pańską argumentację. Ponieważ wcześniej napisał Pan, że "Jedyna obrona to rozsądek" nie wspominając nic o jakmś tam "zdrowym rozsądku", więc weryfikuj Pan moją wiedzę, albo nie mędrkuj się Pan.
 • @Mirosław Dakowski
  Jeszcze raz zapytam: Pan się dobrze czuje?

  Niech Pan się lepiej powstrzyma od głosu, tak jak to robią inni profesorowie fizyki. Zdrowiej dla waszego poczucia godności własnej.

  A myślący czytelnicy sami dojdą do tego, kto ma rację, bez waszej pomocy.
 • @waldemar.m
  Przyjmuję Pańską argumentację. Ponieważ wcześniej napisał Pan, że "Jedyna obrona to rozsądek" nie wspominając nic o jakmś tam "zdrowym rozsądku", więc weryfikuj Pan moją wiedzę, albo nie mędrkuj się Pan.
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Zamiast się gniewać proszę o konkrety. Wtedy można coś zweryfikować
 • @jekab
  "Zamiast się gniewać proszę o konkrety. Wtedy można coś zweryfikować"

  To lubię. Przecież możemy tak zawsze, z lepszym skutkiem dla sprawy.

  A teraz konkrety (uprzedzam, że nie wszystkie, gdyż jeszzce nie skończyłem):

  1. Czy zgadza się Pan z moim generalnym wnioskiem, że jeżeli Galileusz i Newton przy formułowaniu swoich praw wykorzystali termin "masy ciał", to tylko dlatego, że nie mieli do dyspozycji żadnych innych terminów opisujących materię dokładniej?

  2. Czy zgadza się Pan z tym, że Newton był zbyt mądrym człowiekiem, żeby walnąć taki lapsus i napisać, że przyśpieszenie grawitacyjne jest równe : a = F/m

  3. Czy zgadza się Pan ze mną, że równanie a = F/m , w którym F = G*M*m/R^2 jest fałszywe z punktu widzenia fizyki?
 • @waldemar.m
  Mamy pojazdy sterowane cyfrowo, więc najwyższy czas przestać używać techniki, kiedy rydwanem kierował koń. Z wielką ciekawością czekam na następne Pana odkrycia rąbka tabu wiedzy. Czas wejść do XXI wieku bez asymetrii wiedzy. Dziękuję za bardzo ciekawy temat. Tylko prawdziwa nauka może obronić Polskę. Serdecznie Pozdrawiam
 • @waldemar.m
  Proszę nie wymagac bym ofiarom wypadków komunikacyjnych tłumaczył że zabiło ich "pole elekrostatyczne".
  Zabiło ich duże przyśpieszenie a co za tym idzie, duża siła czyli nazywając inaczej "waga lub ciężar" . Bo mieli jeszcze masę.
  Jeżeli jest duże przyśpieszenie to z człowieka zostaje czerwona plama.
  Tak wygląda Fizyka Newtona i chyba nie jest to trudne
 • @Szanowni Komentatorzy
  Czy nie lepiej byłoby stanąć przy tablicy z kredą w ręce i wyjaśnić nam wszystkim swoje racje .Byłoby łatwiej i przyjemniej zrozumieć się nawzajem, a być może nauka by na tym zyskała. Pozdrawiam.
 • @jekab
  "Tak wygląda Fizyka Newtona i chyba nie jest to trudne"

  Brawo! Pełna zgodność. Tak właćnie wygląda fizyka Newtona, ale nie ta, związana z grawitacją.
 • @kanton
  "Czy nie lepiej byłoby stanąć przy tablicy z kredą w ręce i wyjaśnić nam wszystkim swoje racje ."

  Ja swoje racje wyjaśniłem wsyzstkim krok po kroku. Teraz przyszedł czas na komentatorów

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031