Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
545 postów 2715 komentarzy

Asymetryczna symetria w Przyrodzie

waldemar.m - Fizyka dla tych, którzy chcą zrozumieć! Polityka dla tych, którzy zrozumieli!

Mój komentarz do Konstytucji RzBiK

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zwrócił się do mnie Prezydent RzBiK z prośbą o skomentowanie projektu Konstytucji RzBiK.

 

Nie wiem czy to jest wyróżnienie, czy tylko statystyczne nakazanie, ale parę słów na ten temat postanopwiłem wypowiedzieć.

 

Technika mojej pracy będzie bardzo prosta. Kopiuję poniżej tekst projektu (czarnym kolorem) i wsadzam w niego swoje komentarze (niebieski kolor).

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ BLOGERÓW I KOMENTATORÓW

ustanowiona w dniu 13.02.2012 r.

(prezydencki projekt nowelizacji Konstytucji)

 

Pod dyskusję powinien być przedstawiony projekt zatwierdzony przez Radę Blogerów i Komentatorów, jako wspólny projekt organów władzy RzBiK.

Kto jest autorem projektu nie powinno interesować nikogo.

 

Art. 1.

Rzeczpospolita Blogerów i Komentatorów (RzBiK) jest Dobrem Wspólnym BLOGERÓW I KOMENTATORÓW (BiK), dla których Konstytucja RzBiK (KRzBiK) jest jedynym prawem i źródłem praw w RzBiK.

 

NONSENS!!! To może zostać uznane za zamach na Rację Stanu RP. Gdyby go napisać tak jak poniższy projekt, to uniknie się tego konfliktu:

 

Rzeczpospolita Blogerów i Komentatorów (RzBiK) jest Dobrem Wspólnym BLOGERÓW I KOMENTATORÓW (BiK). Konstytucja RzBiK (KRzBiK) jest jedynym najwyższym prawem w RzBiK. Konstytucja RzBiK jest źródłem praw w RzBiK

 

 

Art. 2.

RzBiK rządzi się zasadami opisanymi w Konstytucji RzBiK. Najważniejszymi zasadami Konstytucji są manifestująca się poprzez głosowania wola większości BLOGERÓW I KOMENTATORÓW oraz wola Prezydenta RzBiK - Jedynego W Pełni Suwerennego Przedstawiciela BLOGERÓW I KOMENTATORÓW, związanego jedynie Konstytucją RzBiK.

 

RzBiK rządzi się zasadami opisanymi w Konstytucji RzBiK i prawami przyjętymi w głosowaniu jawnym przez Radę BiK I Prezydenta RzBiK. Organem prawodawczym w RzBiK jest Rada BiK. Organem wykonawczym – Prezydent RzBiK.

 

Prezydent ma Parwo weta na akty prawa uchwalane przez Radę. Akt prawa, na który Prezydent RzBiK nałożył weto musi być wyniesiony na referendum. Zasady regulujące funkcjonowanie instytucji Referendum muszą być zatwierdzone w specjalnym akcie prawnym.

 

 

 

 

Art. 3.

1. BLOGERZY I KOMENTATORZY sprawują władzę przez swoich Przedstawicieli: Prezydenta RzBiK (PRzBiK), Radę Blogerów i Komentatorów (RBiK) lub bezpośrednio.

2. Przedstawiciele RzBiK działają zgodnie z polską racją stanu,stoją na straży interesów RzBiK, reprezentują BLOGERÓW I KOMENTATORÓW - jednak jedynie w zakresie ich woli wyrażonej wcześniej w głosowaniach.

 

1.BLOGERZY I KOMENTATORZY sprawują władzę bezpośrednio, na drodze referendum, albo przez proponowanie zmian do funkcjonującego prawa.

2. W sprawach zwykłych władzę w RzBiK sprawuje w imieniu Blogerów i Komentatorów Prezydent RzBiK.

3. Organy RzBiKdziałają zgodnie z polską racją stanu,stoją na straży interesów RzBiK.

 

Art. 4.

1. Władzę wykonawczą w RzBiK sprawuje Prezydent RzBiK wybierany przez BLOGERÓW I KOMENTATORÓW spośród wybranych uprzednio siedmiu członków Rady Blogerów i Komentatorów.

2. Wybory Prezydenckie w RzBiK - o ile w I turze żaden z członków Rady Blogerów i Komentatorów nie uzyska powyżej 50% głosów - są przeprowadzane w dwóch turach.

3. Do II tury przystępują dwaj członkowie Rady, którzy uzyskali najlepszy wynik w I turze Wyborów Prezydenckich. Prezydentem RzBiK zostaje zwycięzca głosowania.

4. W przypadku rezygnacji Prezydenta RzBiK lub odwołania go ze stanowiska przeprowadzane są niezwłocznie Wybory Prezydenckie (w przypadku równoczesnej rezygnacji ze stanowiska w Radzie - poprzedzone Wyborami do Rady Blogerów i Komentatorów).

5. Gdy stanowisko Prezydenta RzBiK nie jest obsadzone zarząd nad RzBiK, wyłącznie w zakresie niezbędnych czynności, pełni wyznaczony uprzednio w Postanowieniu Prezydenta RzBiK, członek Rady Blogerów i Komentatorów.

 

5. Gdy stanowisko Prezydenta RzBiK nie jest obsadzone zarząd nad RzBiK, pełni ten członek Rady Blogerów i Komentatorów, który w głosowaniu tajnym Rady, uzyskał bezwzględną większość głosów.

 

 

Art. 5

1. Rada Blogerów i Komentatorów wspiera Prezydenta RzBiK czynem i radą, sprawuje kontrolę nad jego działalnością oraz współdecyduje o głosowaniach na portalach i wadze głosów.

2. Rada Blogerów i Komentatorów przeprowadza Wybory i głosowania zgodnie z Postanowieniami Prezydenta RzBiK oraz czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem.

 

Jakiś mafijny ten paragraf. Nic z niego nie wynika. Będzie źródłem stałych konfliktów. Obowiązki i prawa każdego organu powinny być detalnie rozdzielone i nie nakładywać się.

 

Art. 6.

1. Wybory Prezydenckie w RzBiK są pośrednie, jawne i odbywają się na portalu nowyekran.net oraz na portalach wskazanych wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów.

2. Wybory do Rady Blogerów i Komentatorów oraz na Prezydenta RzBiK są bezpośrednie, jawne i odbywają się na portalu nowyekran.net oraz na portalach wskazanych wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów.

3. Prawa wyborcze bierne i czynne przysługują BLOGEROM I KOMENTATOROM posiadającym w dniu ogłoszenia terminu  Wyborów aktywne konto na portalach, na których istnieją blogi Prezydenta RzBiK i Rady Blogerów i Komentatorów, a które zostały wskazane wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów.

4. Każdy kandydat startujący w Wyborach w RzBiK musi złożyć oświadczenie woli na blogu Prezydenta RzBiK: "Tak, chcę kandydować na stanowisko" (ctrl C + ctrl V) w terminie 72 godzin od momentu pojawienia się w RWPiK Prezydenta RzBiK Postanowienia Prezydenta RzBiK o przeprowadzeniu Wyborów.

5. Obowiązuje zasada jedna osoba - jeden głos lecz głos może mieć różną wagę. Osoby, które zostały wskazane wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów - których lista imion i nazwisk czy też nicków jest ogólonodostępna - mają prawo do głosu o podwójnej wadze (głos jest liczony dwa razy). Głos o podwójnej wadze mają też członkowie Rady - sam zaś Prezydent ma głos o wadze potrójnej.

 

Punkty 1 i 2 wzajemnie się wykluczają!!!

 

Art. 7.

1. Prezydent RzBiK oraz członkowie Rady Blogerów i Komentatorów wybierani są na czas nieoznaczony.

2. Mandat członka Rady Blogerów i Komentatorów wybranego na stanowisko Prezydenta RzBiK ulega z chwilą wyboru zawieszeniu. Rezygnacja lub odwołanie Prezydenta RzBiK ze stanowiska powodują odwieszenie jego mandatu w Radzie.

3. W przypadku rezygnacji członka Rady lub odwołania go ze stanowiska przeprowadzane są niezwłocznie Wybory Uzupełniające do Rady Blogerów i Komentatorów. Mandat członka Rady uzyskuje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.

 

Dziwna sytuacja robi się jeżeli wykonać ten artykuł Konstytucji RzBiK.

 

Podczas pierwszych wyborów wybieramy 7 członków Rady. Z nich wybieramy Prezydenta. Jego mandat zawieszamy i ... pozostaje nam 6 członków Rady, którzy mogą klinczować każde głosowanie. W tej sytuacji musiałby głosować Prezydent, ale to idiotyzm, gdyż on powinien mieć prawo weta, a więc dochodziłoby do sytuacji, że prawo weta byłoby martwe.

 

Proponuję następujące rozwiązanie. Wybieramy Radę. Wybieramy Prezydenta. On zwalnia swój mandat w Radzie. Robimy wybory uzupełniające dio Rady.

 

 

Art. 8.

1. Prezydent RzBiK i Rada Blogerów i Komentatorów prowadzą blog Prezydenta RzBiK i blog Rady Blogerów i Komentatorów na portalu nowyekran.net oraz blogi Prezydenta RzBiK i Rady Blogerów i Komentatorów na portalach wskazanych przez Prezydenta RzBiK.

2. Prezydent RzBiK z Radą Blogerów i Komentatorów obradują wspólnie na Posiedzeniach we wskazanym w Postanowieniach Prezydenta RzBiK czasie i miejscu: w REALU oraz w VIRTUALU (on-line przez komunikator czy też na blogu Prezydenta RzBiK) nie rzadziej niż raz w miesiącu.Podczas Posiedzeń Rada Blogerów i Komentatorów głosuje projekty Wniosków, Stanowisk, Komunikatów.

3. Prezydent RzBiK prowadzi ogólnodostępny i na bieżąco uzupełniany Rejestr Wniosków, Postanowień i Komunikatów (RWPiK) Prezydenta RzBiK.

4. Rada Blogerów i Komentatorów prowadzi ogólnodostępnyi na bieżąco uzupełniany Rejestr Wniosków, Stanowisk i Komunikatów (RWSiK) Rady Blogerów i Komentatorów.

5. Rada Blogerów i Komentatorów prowadzi ogólnodostępnyi na bieżąco uzupełniany Rejestr Wniosków i Rezolucji (RWiR) BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

 

Art. 9.

1. Wniosek o głosowanie w sprawie odwołania ze stanowiska Prezydenta RzBiK składa Rada Blogerów i Komentatorów lub 100 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

2. Wniosek o głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Blogerów i Komentatorów składa Prezydent RzBiK lub 50 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

3. Głosowania nad zmianami w Konstytucji (głosowania konstytucyjne) odbywają się na Wniosek Prezydenta RzBiK lub Rady Blogerów i Komentatorów, lub 100 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

4. Głosowania (głosowania zwykłe) odbywają się na Wniosek Prezydenta RzBiK lub Rady Blogerów i Komentatorów, lub 50 BLOGERÓW I KOMENTATORÓW.

5. Złożenie Wniosku o głosowanie zgodnie z Art. 9.1, Art. 9.2, Art. 9.3 przysługuje BLOGEROM I KOMENTATOROM posiadającym w dniu ogłoszenia terminu głosowania aktywne konto na portalach, na których istnieją blogi Prezydenta RzBiK i Rady Blogerów i Komentatorów, a które zostały wskazane wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów. Art. 9.4 nie tyczą się słowa: "i które zostały wskazane wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów".

6. Głosowania są jawne, wyrażają wolę głosującej większości i są przeprowadzane w REALU oraz w VIRTUALU (on-line przez komunikator czy też na blogu Prezydenta RzBiK).

7. Od momentu złożenia Wniosku do głosownia nad nim nie może minąć więcej niż 30 dni.

 

Art. 10.

1. W sprawach ekstraordynaryjnych oraz nieuregulowanych w Konstytucji patrz art. 4.1

2. Postanowienia Prezydenta RzBiK o skazaniu na banicję ze RzBiK wymagają bezwzględnego zatwierdzenia przez BLOGERÓW I KOMENTATORÓW i odbywają się na portalu nowyekran.net oraz na portalach wskazanych wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów.

 

1. W sprawach ekstraordynaryjnych oraz nieuregulowanych w Konstytucji decyzję podejmuje Prezydent RzBiK po zasięgnięciu opinii Rady BiK.

2. Wniosek Prezydenta RzBiK o skazaniu na banicję z RzBiK wymaga bezwzględnego zatwierdzenia przez BLOGERÓW I KOMENTATORÓW, któreodbywają się na portalu nowyekran.net oraz na portalach wskazanych wspólnie przez Prezydenta RzBiK i Radę Blogerów i Komentatorów.

 

P.S.: Do Konstytucji trzeba napisać akty wykonanwcze i przyjmować te dokumenty razem.

KOMENTARZE

 • @autor: Kandyduj koniecznie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Poprę cię !
  "Pod dyskusję powinien być przedstawiony projekt zatwierdzony przez Radę Blogerów i Komentatorów, jako wspólny projekt organów władzy RzBiK"

  Nie. KRzBiK to dar OZ - Ojców Założycieli i tam nie ma nic (zerknij do starej KRzBiK - odnośniki) nic o zatwierdzaniu przez Radę. Dalsze uwagi odnośnie Rady więc pomijam, bo są nieistotne z ww. względu.

  "NONSENS!!! To może zostać uznane za zamach na Rację Stanu RP."

  A czemu nie? To by był jazda !

  "2. W sprawach zwykłych władzę w RzBiK sprawuje w imieniu Blogerów i Komentatorów Prezydent RzBiK.'

  To bardzo niejasne te "zwykłe sprawy"

  "albo przez proponowanie zmian do funkcjonującego prawa."

  A to co za cudo?

  Czemu organy, a nie Przedstawiciele?

  "który w głosowaniu tajnym Rady, uzyskał bezwzględną większość"

  Zabezpieczenie? Nie, wolę jawność i tak ma tylko zarząd - nie jest Przedstawicielem.

  "Jakiś mafijny ten paragraf."

  Nie, to demokratyczny zamiennik Rady Królewskiej. Żenimy monarchię z demokracją bezpośrednią w sztafażu demokratycznym (Prezydent - nie król)

  "oraz na Prezydenta RzBiK"

  Dzięki, to skamienielina.

  "którzy mogą klinczować każde głosowanie"

  Oni nie rządzą lecz radzą, itp. !!

  "1. W sprawach ekstraordynaryjnych oraz nieuregulowanych w Konstytucji decyzję podejmuje Prezydent RzBiK po zasięgnięciu opinii Rady BiK"

  Tak, ale nie od razu, bo widzisz co mieliśmy - próbę zamachu stanu. Nie zasięgnąłbym opinii, bo np. członkowie rady mogliby się nie stawić i may paraliż gotowy, a tymczasem wola BiK nie może być paraliżowana pośrednio. Co prawda mogę dać wniosek o wykopanie z Rady i przeprowadzić nowe wybory, ale to trwać może - po co zakładać chomąto? Pokombinuj.

  "P.S.: Do Konstytucji trzeba napisać akty wykonanwcze i przyjmować te dokumenty razem."

  Kto to zrobi? Na razie musimy w tek małej KRzBiK dać pole do popisu nagiej woli. A potem zrobić prawdziwą Wielką Konstytucję na wielu portalach !!

  Mówisz Wniosek? Chyba masz rację :))
 • @Prezydent RzBiK 11:09:42
  Panie Prezydencie,

  Albo się coś robi dobrze, albo lepiej nie robić niczego. I nie ma znaczenia, na jakim etapie jest sprawa, wstępnym, czy rozwoju. Dlaczego organy, a nie Przedstawiciele.

  Bo każdy z członków Rady jest Przedstawicielem, ale razem tworzą ciało, które zręczniej nazywać organem.

  Jest oczywistym, że projekt nawet w kształcie proponowanym prtzez mnie jest takim, który może klinczować działalność RzBiK, ale po to na końcu dałem specjalną uwagę: Konstytucję należy przyjmować razem z aktymi wykonawczymi.

  Wzywa mnie Pan do kandydowania? Czy na posadę Prezydenta? :)
 • @waldemar.m 11:35:17
  W sumie masz rację - jak członkowie, to i organ :)))))))))))))))) Prezydent też jest Organem? Ja nie chcę Radzie dawać władzy ustawodawczej póki co, nie wiesz co ja mam od 2 miesięcy: Afganistan !

  http://t-rex.nowyekran.pl/post/59866,zgoda-buduje-niezgoda-rujnuje


  By być Preziem musisz być pierw członkiem :))))

  "Może klinczować działalność RzBiK"

  Chyba PRzBiK?


  A poza tymi klinczami, których póki co nie chcę, to OK?


  No i proszę to mi tu jeszcze zdiagnozuj czy myślę OK:

  http://t-rex.nowyekran.pl/post/59758,juz-siedem-osob-za-odwolaniem-carcajou#comment_451615
 • @t-rex 11:55:09
  Wszystko po kolei.
 • @waldemar.m
  To poproszę o ocenę mojego projektu: http://gps65.nowyekran.pl/post/59534,rzeczpospolita-blogerska

  Nie proszę o taką obszerną analizę, ale bym się z niej bardzo ucieszył. Proszę przynajmniej o ocenę tego, który projekt jest lepszy, mój czy Carcajou.
 • @GPS.1965 12:32:20
  #Nie proszę o taką obszerną analizę, ale bym się z niej bardzo ucieszył.#

  Dokonam obszernej analizy, ale postąpię inaczej niż z komentowaniem projektu Konstytucji Prezydenta RzBiK

  Będę szedł krok po kroku i zanim dojdę do końca wyjdzie nam w miarę logiczny projekt. Zaczynam oczywiście od Art.1

  Art. 1. Czym jest RB

  Rzeczpospolita Blogerska (RB) jest organizacją polskich blogerów, którzy chcą w niej uczestniczyć. Jest to społeczność dobrowolna i otwarta na wszystkich. Każdy internauta w każdym momencie może do RB przystąpić i w każdym momencie może przestać w niej uczestniczyć – bez konieczności uzyskiwania czyjejkolwiek zgody.

  Brak logiki. Albo wszyscy internauci, albo tylko Polacy. Trzeba się zdecydować.
 • @waldemar.m 13:38:35
  Każdy bloger może zostać Polakiem, nawet Murzyn, a więc w szczególności może zostać polskim blogerem, więc nie ma tu sprzeczności.

  Bardzo dziękuję za uwagi!
 • @GPS.1965 12:32:20
  Art. 2. Cele RB

  Pierwszym celem RB jest pisanie i składanie w imieniu RB wspólnych apelacji, apeli, deklaracji, denuncjacji, doniesień, kodeksów, konstytucji, komunikatów, kredo, listów, manifestów, memoriałów, nakazów, not, notyfikacji, obwieszczeń, odezw, odwołań, orędzi, oskarżeń, oświadczeń, oznajmień, petycji, planów, podań, posłań, powołań, programów, proklamacji, promulgacji, próśb, przeprosin, przykazań, pytań, skarg, sprostowań, stanowisk, uniwersałów, usprawiedliwień, wniosków, wyjaśnień, wytłumaczeń, zawiadomień, żądań i wszelkich innych informacji (zwanych dalej uchwałami) do dowolnych firm, instytucji, klubów, obywateli, osób, państw, partii, stowarzyszeń, urzędów, władz i wszelkich innych ludzi i organizacji.

  Drugim celem RB jest podejmowanie i koordynowanie wszelkich wspólnych działań, akcji i inicjatyw przez blogerów.

  Trzecim celem RB jest aktywizowanie, integrowanie, jednoczenie i spotykanie się blogerów.

  Jeżeli ten artykuł miałby pozostać w takiej postaci (ale to absurd!) to należy usunąć z niego termin "donos".

  Ja już kiedyś zwracałem uwagę na to dlaczego w polskim prawodawstwie mamy taki bardak. Okazuje się, że kto pierwszy wstaje ten rządzi.

  System prawny powinien składać się ze Słownika terminów prawnych i innych aktów prawnych, z których najważniejszym jest Konstytucja lub Statut.

  Gdyby projekt naszego systemu prawnego był budowany według mojej propozycji, to ten artykuł wyglądałby tak:

  Art.2

  Pierwszym celem RB jest pisanie i składanie w imieniu RB wspólnych dokumentów (dokumenty - zgodnie ze Słownikiem Terminów Prawnych - dalej STP) do dowolnych firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń klubów, osób, partii, urzędów, władz i organów przedstawicielskich.

  Drugim celem RB jest podejmowanie i koordynowanie wszelkich wspólnych działań, akcji i inicjatyw przez blogerów.

  P.S.: Trzeciego celu nie ma, gdyż mieści się on w drugim.
 • @GPS.1965 12:32:20
  Ordynacja wyborcza.

  Art.2 pokt.5

  W przypadku braku wyjaśnień w tym czasie wniosek zostaje odrzucony bez rozstrzygnięcia.

  To jakieś nieporozumienie. Po co było pisać taki Statut, w którym jedno zdanie robi z całego dokumentu śmieć.

  Dam przykład: ktoś chce się poskarżyć na mój język. Pisze wniosek do SK. Sąd zwraca się do mnie o wyjaśnienia, ale ja ... olewam SK i wyjaśnień nie daję.

  Wygrałem na tym że zlekceważyłem SK, który musi oddalić wniosek.
 • @GPS.1965 12:32:20
  Art. 3. Stolica Rzeczpospolitej Blogerskiej

  Jakiś niepoważny ten artykuł. Jeśli to jest Rzeczypospolita Blogerska, to po co pisać o komentatorach.

  Każdy bloger powinien mieć tylko jeden głos i jedno miejsce na które może kandydować.
 • @GPS.1965 12:32:20
  Art. 4. Prezes

  Punkt 2. Skończyć z tymi pełnomocnikami.

  WYbory powinien organizować najstarszy z czynnych członków SK, a w przypadku zrezygnacji wsyzstkich członków SK z zajmowynch stanowisk, funkcję tą powierza się najpopularniejszemu blogerowi, który zgodzi się takie zadanie wypełnić.

  Punkt.4 W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska najwięcej głosów, wyboru między nimi dokonuje pełnomocnik organizujący wybory.

  To żeś sobie Pan z nas zakpił!!!
 • @GPS.1965 12:32:20
  Art. 5. Sąd Koleżeński
  Art. 6. Sytuacje nieuregulowane

  Coś mi się wydaje, że obaj Panowie przegięli pałę. Carcajou wprowadza republikę Prezydencką, a Pan Sędziowską.

  U Pana podoba mi się przynajmniej jedno - określił Pan cele powołania do życia takiej instytucji jak RB.
 • @waldemar.m
  Na serio Pan uważasz że taki przerost formy ma sens i warto to w ogóle racjonalnie analizować, komentować, tracić na to cenny czas? My Konfederaci uważamy inaczej, dlatego doszło do secesji. Mamy dość absurdów III RP i tego chorego NWO żeby dokładać kolejne bzdury. Zobaczymy jak oba projekty i nurty oceni lud, co osiągną. Trzeba na to trochę czasu, powiedzmy do zimy, ale nie jest jasne czy rzbik dożyje tak sędziwego wieku ;)

  Prostą kwestię skomplikowano. Celem podstawowym było stworzenie przedstawicielstwa blogerów na NE i jakże to skomplikowano, a przecież wystarczyło wziąć 200 najbardziej aktywnych blogerów i komentatorów (w poszczególnych kategoriach aktywności, popularności), zapytać o to chcą być w takiej radzie. Wtedy sami ustaliliby dalsze reguły działania wraz z głosem ludu. Bez formalizacji, naturalnie na zdrowy rozsądek, konsensus.

  To nie jest partia polityczna, ani stowarzyszenie żeby na sztywno wyznaczać jakieś gremia kadencyjne czy nawet dożywotnie jak prezydenat. Sam się prosi żeby go "ubić" i dorobił się Konfederacji. Carcajou to wykreował, zmusił nas do sprzeciwu już samym wstawieniem konstytucji, kosmetyczne poprawki nie mogły, nie mogą niczego zmienić. Konfederaci nigdy nie wrócą do rzbika, ale chcemy współpracować jako autonomiczne ośrodki. I tyle.

  Zapraszam do Konfederacji i Pana. Będzie początek może jakiegoś koła naukowego, rady eksperckiej, think tanku obywatelskiego. Warto spróbować. Będziemy ściągać kadry naukowe nie tylko blogerów NE, nie tylko blogerów innych portali. Przewidujemy rychłe postawienie zewnętrznego forum dyskusyjnego.
 • @waldemar.m 14:24:49
  Cele wyznaczają BiK i Przedstawiciele ! Na tym polega wolność.

  Brak odniesienia się do linka.
 • @GPS.1965 13:49:33
  #a więc w szczególności może zostać polskim blogerem#

  Z tym się nie zgadzam. To jest nielogiczne. Ja jestem polskim blogerem, gdyż jestem Polakiem. Ktoś kto nie jest Polakiem, może tylko zostać użytkownikiem polskojęzycznego bloga.

  Jeżeli Pan zmieni zapis i wprowadzi pojęcie "użytkownik polskojązycznego bloga" wtedy będuzie OK!
 • @Marek Kajdas 14:28:03
  #Prostą kwestię skomplikowano. Celem podstawowym było stworzenie przedstawicielstwa blogerów na NE i jakże to skomplikowano,#

  Tu się z Panem zgadzam, ale ... przyszedłem na NE dla Łażącego Łazarza i nie widzę powodu, żeby psuć mu szyki swoimi zagrywkami.

  Konflikt proponuję rozwiązać tak:

  Założyliście Konfederację i dobrze. Zorganizujcie się i ... pokażcie, że jesteście aktywniejsi niż RzBiK i bardziej przydatni dla NE.

  Ja poprę logiczniejszych.
 • @Marek Kajdas 14:28:03
  #Mamy dość absurdów III RP i tego chorego NWO żeby dokładać kolejne bzdury.#

  Popełniacie fatalny błąd. Przecież dyskutujęc nad takimi projektami wyrabiamy sobie stanowisko w sprawie zdrowej RP. Przecież to powinno być naszym głównym celem: IV RP - wolna od absurdów III-ciej RP, a więc z dobrym systemem prawnym.
 • @Marek Kajdas 14:28:03
  Odczep się od mojego eksperta ! Ja go wynalazłem !!
 • @Prezydent RzBiK 14:31:09
  #Brak odniesienia się do linka.#

  Tego nie rozumeim. O jaki link chodzi?
 • @waldemar.m 14:36:13
  Bardzo dziękuję za uwagi do mojego projektu. Uwzględnię je i poprawię projekt.

  > Ktoś kto nie jest Polakiem, może tylko zostać użytkownikiem
  > polskojęzycznego bloga.

  Tak, ale jeśli zechce może zostać też Polakiem. Polskość to jest kwestia kulturowa, a nie genetyczna. Każdy kto chce, może zostać Polakiem.
 • @waldemar.m 14:59:53
  No i proszę to mi tu jeszcze zdiagnozuj czy myślę OK:

  http://t-rex.nowyekran.pl/post/59758,juz-siedem-osob-za-odwolaniem-carcajou#comment_451615

  I może ten ciąg logiczny w kontekście KRzBiK. Po mojemu Prezydent jest emanacją woli BiK - sam "się staje", a "zarządca" - kóry nie jest Przedstawicielem (podczas gdy stanowisko Prezydenta nie jest obsadzone) nie może zgodnie z KRzBiK unicestwić oddanych głosów w wyborach (interpretacja KRzBiK nie zaś zwykłe zliczenie głosów i prosta kontrola czy nie było wielonikowców)

  Ciąg:

  "Wydaje mi się, że wg. KRzBiK nie ma czegoś takiego jak "czynność nieważna z racji przekroczenia uprawnień", na którą się wcześniej powoływałem za twoją namową w sporze z "Najpopularniejszą", a jest tylko "jakość emanacji" woli większości. I tak wybór na Prezydenta to 100% emanacja woli większości, a zarządzenia Najpopularniejszej, to w najlepszym razie niskiej klasy (wszak nie Przedstawiciela wg. KRzBiK) pośrednie emanacje woli, wspaniałych, ale gdzie się im równać z BiK, OZ.

  Co tym myślisz? Zważ że na czelnymi zasadami KRZBiK jest wola większości i Prezydenta, który choć jest związany KRzBiK, to "trwa w czasie" póki nie spotka uprawnionego pogromcy. Może to być tylko pospolite ruszenie BiK - min. 100 głosów. KRzBiK obowiązuje BiK mimo że Prezydent jej może np. nie przestrzegać. "

  No bo nie wiem czy wiesz, ale takie cudo mieliśmy:

  http://partenos.nowyekran.pl/post/57525,udzielam-pelnomocnictwa

  czego efektem było to:

  http://carcajou.nowyekran.pl/post/57622,prezydent-rzbik-bik-rzbik
 • @GPS.1965 15:24:46
  #Tak, ale jeśli zechce może zostać też Polakiem.#

  Ależ oczywiście. Gdy zostanie Polakiem, to może zostać i polskim blogierem.
 • @Prezydent RzBiK 15:25:03
  #Co tym myślisz?#

  zawsze mówię prawdę więc i teraz muszę postąpić tak samo.

  Łażący Łazarz powinien przeprowadzić proste referendum:

  1. Czy chcecie powołać do życia przedstawicielski organ Blogerów i Komentatorów przy NE

  2. Czy uważacie, że dzałalność tego organu powinna być regulowana specjalnym dokumenetem?

  Jeżeli na każde z tych pytań otrzymamy po 100 pozytywnych odpowiedzi uznajemy je za wolę BiK.

  Wtedy ogłaszamy konkurs na dokument regulujący działalność organów przedstawicielskich BiK.

  Ten projekt który wygra będzie obowiązującym dokumentem.

  Jeżeli pozytywną odpowiedź uzyskamy tylko na Pierwsze pytanie - to realizujemy wariant Konfederatów.
 • @waldemar.m 15:52:41
  Łazarzowi i NE nic do tego.
 • @Prezydent RzBiK 15:59:47
  #Łazarzowi i NE nic do tego.#

  Jeżeli ŁŁ nic do tego, to i mnie również.
 • @waldemar.m 16:16:56
  Prosiłem cię o zdanie. RzBiK i Konfederaci to autonomiczne wobec NE byty - przecież to wynika z KRzBiK.
 • @Prezydent RzBiK 16:30:24
  #Prosiłem cię o zdanie. RzBiK i Konfederaci to autonomiczne wobec NE byty - przecież to wynika z KRzBiK.#

  Gdy poprosiłeś o zdanie, to zareagowałem. Nie wiedziałem jednak, że odcinacie się od swoich korzeni. To jest nienormalne.

  W tej sytuacji ja nie piszę się na taką awanturę.
 • @waldemar.m 15:52:41
  To bardzo dobry pomysł! Tylko ja bym zadał jedno pytanie na początku:

  Czy chcecie powołania do życia przedstawicielskiego organu Blogerów i Komentatorów przy NE, kierujący się jakimiś spisanymi zasadami?

  I jeśli 100 osób odpowie TAK, to wtedy należy rozpisać konkurs na te zasady i ogłosić referendum, w którym blogerzy wybiorą zestaw zasad, który będzie im najbardziej odpowiadał. A to nie wyklucza tego, by inni założyli organizacje w/g tych przegranych zestawów zasad.
 • @GPS.1965 18:08:17
  #Czy chcecie powołania do życia przedstawicielskiego organu Blogerów i Komentatorów przy NE, kierujący się jakimiś spisanymi zasadami?#

  Na to jestem gotów się pisać.
 • @waldemar.m 18:58:04
  No to teraz trzeba poprosić ŁŁ, by coś takiego ogłosił. Tu mu już coś podobnego zaproponowałem: http://t-rex.nowyekran.pl/post/59758,nadal-tylko-siedem-osob-za-odwolaniem-carcajou#comment_451937
 • @GPS.1965 19:03:42
  Wiem, czytałem Pańską propozycję. Nie wiem dlaczego ŁŁ nie zareagował.
 • @waldemar.m 16:38:40
  Czytaj KRzBiK ze zrozumieniem.
 • @waldemar.m 19:33:55
  Bo nie jest idiotą.
 • Poprawiłem sporo aż dziw, że nie wyłapałeś niuansów
  http://prezydentrzbik.nowyekran.pl/post/59836,rzbik-prezydencki-projekt-nowelizacji-konstytucji-update
 • @Prezydent RzBiK 22:18:39
  #Poprawiłem sporo aż dziw, że nie wyłapałeś niuansów#

  Nie wyłapałem, gdyż jeszcze nie widziałem. Zaraz zajrzę i ... zostawię swój ślad.
 • @Prezydent RzBiK 22:00:29
  #Bo nie jest idiotą.#

  bardzo źle Pan ocenił sytuację. Boję się, że właśnie takie oceny prowadzą do rebeli i Konfederacji.

  Jest obowiązkiem ŁŁ wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. On nie może zabronić organizowania się blogerów w swoje stowarzyszenia, ale może w imieniu Redakcji wypowiedzieć się czy NE jest zainteresowany wspierać takie stowarzyszenie.
 • @waldemar.m 22:34:58
  Nie znasz historii NE - on jest właśnie po to, by takie coś powstawało. Wiem dobrze, bo sam pisałem projekt pod DZIEŁO czyli pre NE. Nie wspiera, bo nie chce faworyzować nikogo, chyba że będzie PAX. Podobnie chyba myśli Opara - co do wspierania raczej tylko zgodnych. Co ja na to? Wspierać należy wszystkich - w różnorodności siła - jeśli nie ma jedności.
 • @waldemar.m
  Na skutek Pana uwag trochę poprawiłem mój projekt: http://gps65.nowyekran.pl/post/59534,rzeczpospolita-blogerska
 • @Prezydent RzBiK 21:59:57
  #Czytaj KRzBiK ze zrozumieniem.#

  Przecież nie jest Pan fizykalistą, więc skąd to podejrzenie, że mógłbym czytać cokolwiek bez zrozumienia.

  Przeczytałem początek poprawionego wariantu KRZBiK i ... opadły mi ręce. Co się z Panem dzieje? Przecież artykuły 2 i 3 tego projektu dyskwalifikują go zupełnie. Jeżeli do jutra nie wpadnie Pan na to, gdzie twi fatalny błąd, to jutro wskażę go Panu.
 • @waldemar.m 23:03:38
  Tylko tam? W nazwie? Jak nie w nazwie to pomyślę.
 • @Prezydent RzBiK 23:21:31
  #Jak nie w nazwie to pomyślę.#

  Nie, nie w nazwie. To jest błąd systemowy. Jutro wrócę do tego projektu. Zytrzymałem się na Art. 3. Bez poprawienia sprzeczności między art, 2 i 3 nie ma co czytań dalej.
 • @waldemar.m 23:03:38
  Wola nie może być liczona w wadze? Może w ciężarze?
 • @waldemar.m 23:03:38
  Sumowana?

  BLOGERZY I KOMENTATORZY sprawują władzę (sumą swoich różnej wagi głosów) ??

  Wymóżdżony jestem - come on
 • @Prezydent RzBiK 23:31:26
  http://prezydentrzbik.nowyekran.pl/post/59969,rzbik-prezydencki-projekt-nowelizacji-konstytucji-ver-3

  art. 5 i art. 13, zmiany
 • @Prezydent RzBiK 08:38:26
  Dodałem jeszcze, ale nie w 1-2-3. Waldemarze - w tobie nadzieja, siłą prawnicza i moc ! Go on !!
 • @Prezydent RzBiK 17:18:22
  Proszę o cierpliwość. Jutro napiszę nową analizę.
 • @waldemar.m 18:58:49
  CHYBA WIEM O CO CHODZIŁO:

  http://prezydentrzbik.nowyekran.pl/post/59969,rzbik-prezydencki-projekt-nowelizacji-konstytucji-ver-3

  Czytaj od nowa. Czekam z niecierpliwością. No i kandyduj ! Potem zrobimy ciebie jednym z 3 sędziów RzBiK.
 • @Prezydent RzBiK 09:26:26
  #Czytaj od nowa.#

  Przeczytałem.

  Jeżeli chciał się Pan ośmieszyć, to się to Panu doskonale udało. Proszę wychamować, gdyż starci Pan resztkę autorytetu.

  Zapraszam do przeczytania najnowszego postu.
 • @waldemar.m 12:51:27
  Nie pytam czy się podoba, pytam o logiczną niesprzeczność.
 • @Prezydent RzBiK 14:19:43
  #Nie pytam czy się podoba,#

  Mam nadzieję, że powstanie RzBiK nie pozbawiło mnie prawa suwerennego głosu.

  #pytam o logiczną niesprzeczność.#

  Pański projekt jest logicznie sprzeczny. Zwracałem na to Panu uwagę już wczoraj. Weźmy dla przykładu art. 2 i 3.

  W Art.2 pisze Pan, że Prezydent jest Jedynym Suwerennym Przedstawicielem BiK, a w Art.3 dowiadujemy się, że przedstawicielami BiK są: Prezydent i Rada BiK.

  Do tego dodał Pan całkiem nielogiczną klauzulę o tym, że Prezydent RzBiK jest związany jedynie Konstytucją RzBiK.

  To się kłóci z prawem BiK do bezpośredniego sprawowania władzy.

  Czyli powinno być, że Prezydent jest związany wolą BiK wyrażoną w referendumach, głosowaniach i Konstytucji.

  Dalej oczywiście nie komentuję, gdyż to nie ma sensu
 • @waldemar.m 15:14:02
  Nie "Jedynym Suwerennym" lecz "Jedynym W Pełni Suwerennym"

  Nie kłóci się, bo BiK-i mogą w głosowaniu zmienić wszystko z jednej strony, a z drugiej Prezydent ma własną autonomiczną wolę. Gdy działa poza bezpośrednio wyrażoną przez BiK-i wolą reprezentuje RzBiK i urząd - nie wolę BiK-ów.

  Może trzeba to tylko zgrabniej ująć - o to mi chodziło i o to prosiłem (nie zaś o zmiany w sensie, za co dziękuję lecz tymczasem na tym mi nie zależy, jak było ostatnio).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930